O NAMA

Firma ELGRA VISION d.o.o. postoji od avgusta 2006. godine. Smeštena je u Ugrinovcima (Beograd) i predstavlja logičan nastavak rada niza eksperata iz društvenih preduzeća kao što su Minel, Aerodrom „Nikola Tesla“, Elektroprivreda Srbije i dr. Firma je društvo sa ograničenom odgovornošću i bazirana je na 100 % privatnom kapitalu domaćeg porekla. Bavi se inženjeringom u oblasti elektroenergetike i vazduhoplovne tehnike.

U oblasti elektroenergetike firma se bavi projektovanjem, organizovanjem i izvođenjem poslova iz domena niskog (0,4 kV), srednjeg (10,35 kV) i visokog (110, 220 i 400 kV) napona kao što su izgradnje, remonti i revizije trafostanica, dalekovoda, niskonaponskih i srednjenaponskih razvoda, elektroinstalacija u tehničkim i stambenim objektima, raznih tipova osvetljenja i drugih elektroenergetskih objekata…

Poseban akcenat stavljen je na vazduhoplovnu tehniku, vrlo specifičnu oblast koja je u stalnom razvoju. Svojim poslovanjem firma nastoji da plasira svetske inovacije na domaćem tlu baveći se projektovanjem, isporukom, ugradnjom i održavanjem opreme za svetlosno obeležavanje aerodroma i helidroma.

Krajnji segment svih radova predstavljaju ugradnja, merenje i ispitivanje električnih instalacija. U tu svrhu koristi se niz instrumenata renomiranih svetskih proizvođača.

Kompanija je kadrovski i tehnološki osposobljena za razne vrste intervencija na terenu. Ljudstvo se sastoji od tridesetak radnika sa VSS, VS, SSS i KV stručnom spremom. Među njima ima čak pet inženjera sa ličnim licencama za projektovanje i izvođenje radova. Takođe, firma sarađuje sa nizom stručnih saradnika iz drugih renomiranih institucija. Tu su pre svega stručnjaci sa Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i stručnjaci u oblasti portivpožarne zaštite.

Kao tim firma ispunjava sve zahteve Naručioca, izvodeći radove po potrebi i u večernjim, kasnim noćnim satima ili vikendom. Sposobnost prilagođavanja željama i potrebama Naručioca ogleda se i u stalnom rastu referenc liste. U njoj se, pored navedenih, nalaze i Elektro privreda Srbije, NIS gazprom neft, Aerodrom Nikola Tesla, Klinički centar Srbije, Poreska Uprava, Narodna Banka Srbije, Aerodromi Republike Srpske, Hotel Splendid u Crnoj Gori i drugi…

Pored opreme za ispitivanje firma poseduje i vozni park u kome se nalaze putnička, dostavna vozila, kamioni sa opremom za podizanje izuzetno teškog tereta i korpama neophodnim za radove na visini. Osim toga firma poseduje i nekoliko građevinskih mašina.

Firma je, takođe, potpuno opremljena kvalitetnim alatom i opremom za rad. Prilikom izvođenja radova firma blisko sarađuje sa nadležnim službama Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, Uprave za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, MUP odeljenja za protivpožarnu zaštitu i drugim institucijama.

 

Uverite se

U kvalitet naših usluga

Sertifikati

Pogledajte naše sertifikate

Politika IMS

Pogledajte našu politiku IMS

Podaci o identifikaciji

Preuzmite podatke o identifikaciji

Referenc lista

Pogledajte nasu referenc listu

Galerija

Close Menu