elektroenergetika

Što se elektroenergetike tiče firma ELGRA VISION D.O.O. se bavi projektovanjem, organizovanjem i izvođenjem radova iz domena niskog (0,4 kV), srednjeg (10,35 kV) i visokog (110, 220 i 400 kV) napona. Tu spadaju izgradnje, remonti i revizije trafostanica, dalekovoda, niskonaponskih i srednjenaponskih razvoda, elektroinstalacija u tehničkim i stambenim objektima, raznih tipova osvetljenja i drugih elektroenergetskih objekata. Revizije i remonti transformatorskih stanica uključuju ispitivanje transformatora snage, podešavanje i ispitivanje rasklopne tehnike, ispitivanje zaštite, pregled stanja kablovskih glava i HTZ opreme i drugo na uobičajenim naponskim nivoima 110/35, 35/10 i 10/0,4kV kao i na specifičnim 110/25, 10/6, 1/3, 3/1, 1/0,4kV sa frekvencijama 50, 400 Hz i drugim…

Transformator:

 • Ispitivanje otpora izolovanosti namotaja
 • Ispitivanje otpora namotaja
 • Termovizijsko ispitivanje transformatora
 • Zamena silikagela
 • Ispitivanje dielektrične probojnosti ulja
 • Ispitivanje buholc relea
 • Ispitivanje kontaktnog termometra
 • Ispitivanje diferencijalne zaštite
 • Ispitivanje kazanske zaštite
 • Filtriranje ulja
 • Zamena ulja
 • Kompletna zamena zaptivača
 • Zamena NN i VN izolatora

Rasklopna tehnika:

 • Revizija i radionički remont sa podešavanjem sabirničkih rastavljača, prekidača, izlaznih rastavljača sa noževima za uzemljenje
 • Ispitivanje pada napona na kontaktima
 • Ispitivanje prekostrujne zaštite
 • Sekundarno i primarno ispitivanje relea

Pregledi i remonti ostale opreme:

 • Razvod i oprema sistema za napajanje aviona frekvencije 400Hz
 • Razvod sopstvene potrošnje 400/230V, 50Hz
 • Razvod sopstvene potrošnje 24,48,110V, j.s.s.
 • Razvodni ormani za napajanje invertora i ispravljača
 • Dizelelektrični agregati i UPS
 • Oprema daljinskog nadzora i upravljanja

Pored toga Firma ELGRA VISION D.O.O. poseduje i vrhunsku ispitivačku opremu (univerzalna merila, strujna klešta, ispitivače uzemljenja i gromobranskih spusteva, ispitivače dielektrične probojnosti ulja, struje kratkog spoja, termovizijske kamere, FID sklopke, i druge neophodne instrumente poslednje generacije). Sve ove merne instrumente proizvele su renomirane firme CHAUVIN ARNOUX, EI NIŠ, TESTBOY i ISKRA, sa svim neophodnim atestima i u skladu sa važećim propisima.

 • Otpor izolacije TT i EN kablova, transformatora, elektro motora, generatora i drugih uređaja naponima od 50 V do 5000 V
 • Otpor strujne petlje i struju kratkog spoja
 • Ispitivanje FID sklopki
 • Ispitivanje otpora uzemljenja
 • Ispitivanje gromobranskih spusteva
 • Ispitivanje povezanosti metalnih masa
 • Merenje malih otpora mikroommetrom kao što su namotaji transformatora
 • Ispitivanje dielektrične probojnosti ulja transformatora
 • Ispitivanje izolacionih tepiha, rukavica, čizama i ostale opreme
 • Ispitivanje prekostrujne zaštite na prekidačima
 • Ispitivanje pada napona na kontaktima prekidača
 • Ispitivanje jačine osvetljaja
 • Ispitivanje zagrejanosti bezkontaktnim termometromIspitivanje zagrejanosti spojeva termovi-zijskom kamerom

Galerija

Close Menu