Inženjering

Inženjering poslovi po sistemu „ključ u ruke“ predstavljaju najviši stepen obavljanja svake delatnosti. Obavezujuće je kompletno poznavanje posla, do najsitnijeg detalja.

Jedan od najznačajnijih poslova firme bila je ugradnja sistema svetlosnog obeležavanja na helidromu smeštenom na krovu hotela “Splendid” u Bećićima, 2007. godine.

Visokokvalifikovanom radnom snagom firma je, po sistemu „ključ u ruke“, na Aerodromu “Banja Luka” u Republici Srpskoj obavila nabavku i kompletnu zamenu zastarelih regulatora konstantne struje (RKS) kao i sistema daljinskog upravljanja i monitoringa. Takođe, obavila je revitalizaciju primarne mreže, nabavku i isporuku opreme sa njenim stavljanjem u rad.

Mada ne po sistemu „ključ u ruke“ 2009. godine obavljen je veoma zahtevan posao kada je u noćnim uslovima rada, na poletno-sletnoj stazi beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ zamenjeno oko 100 km primarnih kablova, pripadajućih konektora i izolacionih transformatora. Paralelno sa zamenom kablova obavljani su radovi na izgradnji rulne staze F (TWY F) uključujući postavljanje svetiljki centralne linije sa njihovom implementacijom u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Pored toga ugrađena su 4 nova RKS, 50 novih svetiljki ivice poletno-sletne staze, dograđena je kablovska kanalizacija kod svetlosnih pokazivača ugla prilaženja PAPI kao i servis sistema daljinskog nadzora i upravljanja.

Usklađujući se sa novim propisima firma je potpisala ugovor sa beogradskim aerodromom o isporuci i postavljanju dva pokazivača smera vetra (vetrokaza) na manevarskim površinama u blizini oba praga poletno-sletne staze. Radovi su uključivali izgradnju kablovske kanalizacije za napajanje svetiljki na stubu jednog od vetrokaza, elektromontažne radove na izradi napojnih ormana, izvlačenju kablova i povezivanju.

Po istovetnom sistemu firma izvodi radove i na elektroenergetskim objektima. Zahvaljujući stalnoj komunikaciji između Naručioca i nadležne elektrodistribucije, radovi se izvode na obostrano zadovoljstvo.

Sistem inženjeringa firme ELGRA VISION d.o.o. kompletno je ispitan, od najednostavnijih do najkompleksnijih projekata. Zahvaljujući bogatom iskustvu i profesionalnosti poslovi se uvek obavljaju kvalitetno, završavaju se na vreme i u okviru ugovorenog budžeta.

Galerija

Close Menu