Sistem svetlosnog obeležavanja prepreka

Svetlosno obeležavanje prepreka vrši se radi smanjenja opasnosti od udesa. Propisno obeležene prepreke objavljuju se u vidu informacije pilotima u Zborniku vazduhoplovnih podataka (AIP – Airman’s Information Manual), koji ih na taj način mogu prepoznati na terenu. Odabir svetiljki zavisi od položaja objekata u pravcima vazdušnih puteva, u području aerodroma ili helidroma, ali i izvan tih područja. Svesmerene svetiljke crvene boje moraju biti dvostruke jer u slučaju otkazivanja svetlosnog izvora automatski mora da se uključi rezervno svetlo koje može biti u telu same svetiljke. U najviše slučajeva za svetlosno obeležavanje visokih objekata (dimnjaci, antene, visoke zgrade, dalekovodi i sl.) koriste se dvostruke LED svetiljke niskog intenziteta od 10 cd i 32 cd.

Svetiljke srednjeg intenziteta većeg od 2.000 cd sa LED tehnologijom moraju da emituju bljeskajuće svetlo.

Svetiljke visokog intenziteta većeg od 20.000 cd opremljene su ksenonskim sijalicama i emituju bljeskajuće svetlo.

Za obeležavanje dalekovoda upotrebljavaju se posebne svetiljke niskog intenziteta većeg od 10 cd i 32 cd, koje koriste energiju magnetnog polja provodnika.

Za obeležavanje visokih objekata ili terenskih uzvišenja koji se nalaze u blizini prilaznih koridora aerodroma koriste se bljeskajuće svetiljke srednjeg ili visokog intenziteta. Firma ELGRA VISION D.O.O. nudi isporuku, ugradnju i servis opreme koju proizvodi firma CLAMPCO SISTEMI iz Italije.

Galerija

Close Menu