Visinski radovi

Firma ELGRA VISION D.O.O. nudi svojim klijentima i visinske radove, tačnije radove koji se, uz odgovarajuću bezbednosnu opremu, obavljaju na specifičnim, teško pristupačnim i često opasnim lokacijama. Ekipa firme ELGRA VISION D.O.O. sastoji se od radnika koji su zdravstveno i tehnički osposobljeni za radove na visini i koji poseduju važeća lekarska uverenja za obavljanje ove vrste radova. Za obavljanje visinskih radova, kao što su na primer intervencije na dalekovodima, koriste se kamioni sa podiznom platformom. On poseduju sve neophodne ateste koji potvrđuju funkcionisanje u skladu sa svim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu. U visinske radove koji se izvode kako na otvorenom tako u i u zatvorenom prostoru spadaju: 

  • Ugradnja svetiljki Sistema svetlosnog obeležavanja na visokim objektima
  • Sanacije industrijskih objekata po specifičnim zahtevima
  • Hitne intervencije na industrijskim, poslovnim, stambenim i verskim
  • Anti-korozivna zaštita metalnih površina i konstrukcija
  • Rezanje i zavarivanje sa užeta
  • Vizuelna inspekcija i snimak stanja (video, foto) ugroženih objekata
  • Molersko–farbarski radovi, gipsani radovi
  • Demontaže i rušenja, zidarski radovi
  • Pranje staklenih površina

Galerija

Close Menu